AQUA CITY- RESTAURANT

NHÀ HÀNG NƯỚNG, LẨU AQUA CITY

Project: Aqua City

Location: Đồng Nai

Area: 1230 m2

Design & build: Roem F&B – Giải pháp trọn gói ngành F&B

anh bia
0003 1
0006 1
0007 1
0005 1
0008 1
0004 1
0009 1
0010 1
0011 1
0012 1
0013 1
0014 1
0015 1
0016 1
0017 1
0018 1
0019 1
0020 1
0021 1
0022 1
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top