CHILL HOUSE COFFEE

AQUA CHILL HOUSE- BIÊN HÒA- ĐỒNG NAI

Project by: ROEM F&B

Area: 1200 m2

DESIGN AND BUID: ROEM F&B – GIẢI PHÁP TRỌN GÓI NGÀNH F&B

0033 1
0003 2
0004 2
0005 2
0006 2
0007 2
0008 2
0009 2
0010 2
0011 2
0012 2
0032 1
0031 1
0030 1
0029 1
0028 1
0027 1
0026 1
0025 1
0024 1
0023 1
0022 2
0021 2
0020 2
0019 2
0018 2
0017 2
0016
0015 2
0014 2
0013 2
0034

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top